Laravel’de ‘@foreach‘ döngülerinin yanı sıra, blade şablonunda ‘@forelse‘ döngüleri de var.

@forelse döngüler @foreach ın daha yeteneklidir, bu yüzden @foreach içerisine @if yazma yerine @forelse kullanarak gelen değerlerin boş olup olmadığınıda kolay bir şekilde kontrol edebiliriz.

Dolayısıyla, @foreach ile normalde, değerin boş olup olmadığını anlamak için @if döngüsünü kullanmak gerekir, bunun yerine @forelse  döngüsünü kullanarak değerleri otomatik olarak  kontrol edilirsiniz.